Forum – przetargi

Blog przetargowy

Miesiąc: styczeń 2023

Przetargi informatyczne to jedna z najważniejszych części prowadzenia biznesu w branży IT. Aby mieć szansę na wygrywanie przetargów, konieczne jest dokładne przygotowanie się do nich. Poniżej znajdują się 4 porady, dzięki którym można się dobrze przygotować do przetargu informatycznego. Pierwsza porada to taka, aby dokładnie zapoznać się z ogłoszeniem przetargowym. W ogłoszeniu powinno znajdować się

Co to jest przetarg? Przetarg to procedura, w ramach której przedsiębiorcy mogą ubiegać się o udzielenie im zamówienia publicznego. Jest to jedna z form nabywania dóbr i usług przez instytucje państwowe oraz samorządowe. Przetargi są regulowane prawnie i odbywają się według ściśle określonych zasad.