Forum – przetargi

Blog przetargowy

Kategoria: Przetargi na roboty drogowe

Procedury przetargowe dotyczące robót drogowych na terenie Polski są niezwykle istotnym elementem w procesie realizacji infrastrukturalnych projektów. Właściwie przeprowadzone przetargi zapewniają transparentność, konkurencję oraz jakość wykonywanych prac. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej etapom procedur przetargowych, wymaganiom formalnym, zasadom wyboru wykonawcy oraz nowym regulacjom prawno-ustrojowym.

Walka o kontrakty nazywana jest zamówieniem publicznym albo przetargiem. Jest to z góry określony zbiór czynności leżących po stronie zamawiającego, a także osoby albo firmy przystępującej do przetargu. W efekcie zostaje podpisanie umowy przez obydwie strony. Rynek przetargowy podzielić można na trzy rodzaje zamówień. Mogą być to zamówienia na roboty budowlane, dostawy i usługi. Przetargi