Forum – przetargi

Blog przetargowy

Nowe inwestycje drogowe

Budowa nowych dróg ekspresowych i autostrad wciąż trwa. Dzięki temu po kraju jeździ się nam lepiej i szybciej. Jednak sieć szos szybkiego ruchu to nie wszystko, ponieważ ważne są także drogi niższego rzędu. Tak zwane krajówki oraz trasy wojewódzkie, powiatowe i gminne także są regularnie rozbudowywane bądź przebudowywane. Sprawia to, że po Polsce jeździ się lepiej, szybciej i bezpieczniej. Wciąż jednak jest bardzo dużo do nadrobienia, a wynika to z bardzo szybko rosnącego natężenia ruchu samochodowego.

Przebudowa starych tras

Budowa nowych dróg ekspresowych i autostrad wciąż trwa

Aby przekonać się jakie inwestycje są prowadzone w Polsce najczęściej, warto śledzić ogłaszane przez podmioty publiczne przetargi drogowe – www.przetargi.info. Znakomita większość tras i ulic w Polsce jest własnością samorządów lokalnych, wobec tego aby możliwe było wykonanie na nich jakichkolwiek prac, wykonawce trzeba wybrać w drodze zamówienia publicznego. W ten sposób możemy dowiedzieć się jakie drogi będą przebudowywane w najbliższym czasie w naszej okolicy i odpowiednio przygotować się na ten okres, bo z pewnością pociągnie on za sobą zwiększone korki. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę, że przebudowy są konieczne, ponieważ niejednokrotnie układ dróg i ulic pamięta jeszcze czasy głębokiego PRL, gdy ruch był bardzo niewielki. Powoduje to, że przy obecnej ilości samochodów i dużym pośpiechu, wiele miejsc stało się bardzo niebezpiecznymi. Są to między innymi skrzyżowania z bardzo ograniczoną widocznością, krzyżowanie się dróg z torowiskami tramwajowymi i kolejowymi w jednym poziomie i wiele innych.

Budowa nowych dróg

Aby przekonać się jakie inwestycje są prowadzone w Polsce najczęściej, warto śledzić ogłaszane przez podmioty publiczne przetargi drogowe

Okres ostatniej dekady to bardzo intensywne budowanie zupełnie nowych tras na terenie Polski. Są to najczęściej drogi następującego typu:

  • autostrady (A)
  • drogi ekspresowe (S)
  • obwodnice miejscowości.

Dodatkowo okazjonalnie pojawiają się nowe fragmenty dróg krajowych i wojewódzkich, jednak obecnie odchodzi się już od tego standardu. Wszystko wynika z tego, że przy dużym ruchu tranzytowym konieczne są trasy, na których w miarę możliwości nie będzie żadnych skrzyżowań. Takie są właśnie autostrady i ekspresówki, dzięki czemu przewóz towarów może odbywać się szybko i płynnie, co ma znaczenie dla dobrego tempa rozwoju gospodarki. Przetargi drogowe na budowę szos najwyższej rangi pojawiają się obecnie zdecydowanie najczęściej. Wielokrotnie przebudowa starych tras do wyższych parametrów nie jest możliwa, ponieważ konieczne byłoby wyburzanie mnóstwa domów, a niejednokrotnie całych wsi. Stąd też buduje się drogę zupełnie nowym śladem, tak by nie kolidowała z żadnymi zabudowaniami.