Forum – przetargi

Blog przetargowy

W jaki sposób są realizowane przetargi IT?

Przetarg to najprostszy i jednocześnie najskuteczniejszy sposób na realizację zamówień publicznych. Działania te mogą dotyczyć różnych zadań – począwszy od zakupu środków medycznych dla szpitala, a na wybudowaniu drogi czy obiektu o charakterze publicznym skończywszy. Nierzadko są to także przetargi IT, realizowane w sytuacji, gdy konieczny jest zakup większej ilości sprzętu, oprogramowania czy wykonania usługi stricte informatycznej.

Przetargi IT i ich specyfikacja

Przetargi IT realizowane są najczęściej w formie zamówień publicznych. W zależności od charakteru przedsięwzięcia wyróżnia się podstawowe rodzaje przetargów:

W przypadku przetargów nieograniczonych ofertę może złożyć każdy oferent spełniający wymogi uwzględnione w ofercie przetargowej. W drugim przypadku propozycja adresowana jest do konkretnych jednostek.

Przetarg to najprostszy i jednocześnie najskuteczniejszy sposób na realizację zamówień publicznych

Warto nadmienić, że istnieją również alternatywne formy pozyskania odpowiedniego wykonawcy lub usługodawcy, są to:

  • negocjacje z ogłoszeniem;
  • negocjacje bez ogłoszenia;
  • licytacje elektroniczne;
  • zamówienia z wolnej ręki.

Kiedy ogłaszane są przetargi IT?

Konieczność zakupu sprzętu lub wykonania usług informatycznych w obrębie jednostki o charakterze publicznym wiąże się bezpośrednio z ogłoszeniem przetargu IT. Potencjalni oferenci powinni szczegółowo przeanalizować przedstawione w ofercie wymogi i wytyczne. Niekiedy oprócz oczekiwań i potrzeb stricte technicznych uwzględniany jest minimalny kapitał, jaki musi posiadać firma przystępująca do przetargu. Zdarza się także, że wymogi dotyczą kompetencji pracowników.

Ogólnie rzecz ujmując przetargi IT realizowane są w przypadku dużych i kosztownych inwestycji. Zakup kilku komputerów i włączenie ich do sieci realizowane jest z wykorzystaniem narzędzi zdecydowanie mniej wymagających. Do najczęstszych zadań realizowanych z wykorzystaniem przetargów należą:

Przetargi IT realizowane są najczęściej w formie zamówień publicznych

  • zakup dużej ilości sprzętu informatycznego;
  • wdrożenie oprogramowania w danej jednostce;
  • wybór firmy serwisującej sprzęt i oprogramowanie;
  • opracowanie i wdrożenie oprogramowania dostosowanego do potrzeb jednostki;
  • konserwacja bądź wymiana istniejącej infrastruktury informatycznej.

Kto może wziąć udział w przetargach IT?

Otwarte przetargi IT adresowane są do wszystkich podmiotów, które spełniają uwzględnione w ofercie wymogi i posiadają odpowiednie zaplecze techniczne, umożliwiające realizację przedsięwzięcia. W przypadku wątpliwości lub niejasności w czasie trwania przetargu można kierować do zamawiającego pytania z prośbą o doprecyzowanie oferty lub wyjaśnienie wątpliwości. Zainteresowani oferenci mogą stawać do przetargu samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.

Nieco inny charakter mają przetargi ograniczone – w tym przypadku zamawiający wysyła zaproszenia do podmiotów, które jego zdaniem spełniają wymogi i posiadają narzędzia umożliwiające realizację uwzględnionego w ofercie zadania.