Forum – przetargi

Blog przetargowy

Aukcja usług medycznych – konkursy na terenie Polski

Aukcje w branży medycznej nie są już niczym nowym. W ciągu ostatnich kilku lat stały się one coraz popularniejsze, zwłaszcza na terenie Polski. Choć wiele osób słyszało o aukcjach odnośnie towarów, rzadko kiedy zetkniemy się z konkursami na usługi medyczne. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu zagadnieniu i spróbujemy zrozumieć wpływ aukcji na transfer wiedzy i korzyści dla służby zdrowia.

Jak działa aukcja usług medycznych?

W przypadku aukcji usług medycznych, organizator przetargu publikuje ogłoszenie informujące o wymaganiach co do świadczenia określonych procedur lub zabiegów medycznych oraz terminie ich wykonania. Firmy oferują swoje rozwiązania, podając ceny za poszczególne operacje lub zabiegi i wskazują warunki realizacji projektów. Po okresie składania ofert, przystępuje się do wyboru najlepszej propozycji.

Konkursem najczęściej opiekują się przedstawiciele placówek publicznych, takich jak szpitale czy kliniki prywatne, które stoją przed potrzebą zmniejszenia kosztów bądź poprawienia jakości świadczeń.

Wyzwania i korzyści związane z konkursami medycznymi

W przypadku aukcji medycznych firmy specjalizujące się w danej dziedzinie mogą zdobyć dla siebie nowych klientów i wzmocnić swoją pozycję na rynku. Konkursy dostarczają platformę do interakcji, dzięki czemu eksperci mogą wymienić się informacjami na temat najlepszych rozwiązań, co skutkuje transferem wiedzy.

Aukcje usług medycznych prowadzą również do obniżenia kosztów świadczenia opieki zdrowotnej, ważną kwestią jest jednak zachowanie jakości wykonywanej pracy. Aby uniknąć błędów i nieprawidłowości medycznych, przed przystąpieniem do procesu przetargowego warto dokładnie przeanalizować oferty oraz działać według sztywno określonych procedur.

Kto może wziąć udział w aukcjach na usługi medyczne?

Konkurencja dotyczyć będzie między innymi diagnostyki laboratoryjnej czy stomatologii – każda z firm, która spełnia wymagania stawiane przez organizatora przetargu może brać udział w aukcjach usługowych. Wymagania są ściśle określone przez placówkę lub jednostkę zamawiającą.

Gwarancją uczestnictwa jest dyspozycyjność oraz pełna obsada zespołu przedstawicieli firmy o odpowiednim wykształceniu oraz umiejętnościach, by sprostać wymaganiom projektu.

Przykłady sukcesów firm na rynku aukcyjnym dla branży medycznej

W Polsce doświadczającym podobnych procesów na rynku usługowym w sektorze zdrowia jest m.in. Grupa Lux Med. Firma zaczynała od specjalistycznego centrum ambulatoryjnego na warszawskim Żoliborzu, które dziś dociera do klientów w całej Polsce poprzez 200 placówek oraz 3 szpitale.

Inną, ciekawą inicjatywą są sklepy internetowe prowadzone przez niektóre apteki oraz profesjonalne poradnictwo farmaceutyczne przez telekonferencje lub konsultacje e-mailowe.

Potencjalne zagrożenia dla uczestników konkursów medycznych

Jednym z problemów, jakie może przysporzyć sobie firma biorąca udział w aukcji usług to zaangażowanie się w nieuczciwą rywalizację czy stosowanie nielegalnych praktyk marketingowych mających na celu pozyskiwanie zamówień – dążenie za wszelką cenę do uzyskania kontraktu bowiem może prowadzić do sytuacji groźnych dla pacjentów.

Z drugiej strony niski zwrot środków pieniężnych ze względu na brak wygranej w procesie przetargowym oraz problemy natury prawnej i finansowej związane z wypłatami należnych środków to kolejne ryzyka, którym muszą stawić czoła uczestnicy aukcji.

Perspektywy rozwoju sektora aukcyjnego w polskiej służbie zdrowia

Wraz ze zmianami na rynku medycznym pojawiło się wiele nowych rozwiązań usprawniających pracę placówek opieki zdrowotnej. W ramach procesu transformacji cyfrowej, coraz częściej pojawią się platformy umożliwiające realizację transakcji za pośrednictwem internetu – od zamawiania leków czy napraw sprzętu medycznego przez e-Commerce aż po przetarg na usługi medyczne. Dzięki możliwościom jakie daje telemedycyna, możliwe są również konsultacje online.

Choć jeszcze nie jest oczywiste jaki będzie wpływ tych technologii na branżę medyczną, rewolucja cyfrowa niewątpliwie dotknęła już wiele aspektów naszego życia zawodowego i prywatnego, zarówno pod względem korzyści jak i zagrożeń.